致人类--来自父文明的讯息

به انسان - پیغام از پدر سیvilizacija
‍在宇宙的无数星球上,生存着跟地球人类一样的智慧生命。在这些星球文明中,有的文明比地球领先数万年,也有的文明只比地球落后五分钟。

در سیاره‌های بی‌شمار در جهان، زندگی هوشمندانه‌ای وجود دارد که شکل‌های شبیه انسان‌های روی زمین است. بین این تمدن سیاره ها، بعضی ها ده هزار سال پیش از زمین هستند، و بقیه فقط پنج دقیقه پشت زمین هستند.

空间无限,其大无外,其小无内。大到无边无际,小到无穷无尽。在宏观上,我们所在的宇宙,只是所构成的一个巨大生命体中的细胞里某一个原子;在微观上,我们手指上的一个细胞内也存在宇宙,存在无数星球,有的星球上也存在着智慧生命。

فضا بی نهایت است، وسیع آن بی نهایت است، کوچک آن بی نهایت است. بزرگ و بی نهایت، کوچک و بی نهایت. در سطح ماکرو، جهان زندگی می کنیم فقط یک اتم در سلول یک ارگانیسم زنده بزرگ است. در سطح میکروسکوپیک، همچنین جهان و سیاره‌های بی‌شمار در یک سلول روی انگشتمان وجود دارد، بعضی از آنها زندگی هوشمند وجود دارد.

时间无限,无生无灭,无始无终。因为维度的不同,宏观宇宙中的0.01秒,可能在相应的微观宇宙中,经历的却是数百亿年的时间。

زمان بی نهایت است، بدون تولد و مرگ، بدون شروع و پایان. بخاطر اندازه های مختلف، 0.01 ثانیه در جهان مکروسکوپیک ممکن است میلیاردها سال در جهان میکروسکوپیک متفاوت تجربه کند.

时空无限,无限大的世界与无限小的世界本质上相同。一切只是物质间相互转化其质能形式。没有宇宙的奇点和大爆炸;没有鬼、神、上帝;没有天堂、地狱;没有非物质的灵魂、没有六道轮回;只有已知的科学和探索未知的科学。

زمان و فضا بی نهایت هستند، و جهان بی نهایت در اصل مثل جهان بی نهایت کوچک است. همه چیز فقط تغییر ماده به شکل جرم و انرژی آن است. در جهان نه تنهایی و نه بلند بزرگی وجود دارد. هیچ روح و خدایان و خدایان وجود ندارد. هيچ آسمانى و جهنم نيست. هیچ روح غیر ماده‌ای نیست، هیچ شش دوره‌ای از دوباره‌ی دوباره‌ای نیست. فقط علم شناخته شده و کشف علم ناشناخته

生命并非是偶然进化的产物,进化论是一则神话。地球上的所有生命,都是利用基因技术,被有序的设计和科学地创造出来的,包括所有的动物、植物、微生物,也包括聪明绝顶的人类。创造者来自另一颗行星上更高科学系的父文明,当然,创造者文明也有他们的父文明,以此类推,以至无限。同样,如果将来地球文明有资格步入星际文明,也会设计、创造出自己的子文明。

زندگی محصول تکامل تصادفی نیست، نظریه تکامل یک افسانه است. تمام زندگی روی زمین به صورت سیستماتیک طراحی و علمی با استفاده از تکنولوژی ژنتیکی ساخته شده است، شامل تمام حیوانات، گیاهان، میکروژنتیکان، و حتی بهترین انسان‌های هوشمند. آفریننده از تمدن پدر و مادر یک سیستم علمی بالاتر روی سیاره دیگر می آید، و البته تمدن آفریننده هم تمدن پدر و مادر خود را دارد، و بنابراین، به infinity. همچنین، اگر تمدن زمین برای وارد تمدن ستارگان در آینده توانایی داشته باشد، همچنین طراحی می کند و تمدن زیر خودش را ایجاد می کند.

地球文明的父文明是来自另一个太阳系的耶星文明,耶星文明的领袖是华父。

تمدن والدین تمدن زمین تمدن یکسینگ از سیستم خورشید دیگر است و رهبر تمدن یکسینگ هوافو است.

父文明对子文明的舐犊之爱,是无限的,华父对地球人类的慈父之爱,也是无限的。

عشق تمدن پدر برای تمدن پسر بی نهایت است، و عشق پدر چین برای بشریت زمین هم بی نهایت است.

相对于父文明,地球人类都是孩子,既要呵护有加,又不能拔苗助长,唯有自己成长,文明才能持久健康地发展,尊重不同级文明的自由意志,也是宇宙间法则之一。

در مقایسه با تمدن والدین، انسان‌ها روی زمین همه بچه‌هایی هستند که باید مراقبت و پزشکی شوند، ولی نمی‌توانند تشویق کنند. تنها با رشد خودشان می‌توانند تمدن‌آوری قابل استثنایی و سالم توسعه کنند. با احترام خواست آزادی از سطح متفاوت تمدن‌ها یکی از قوانین جهان است.

“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”阁下的奇妙问题,我想上面已经给出了答案。

من کجام؟ از کجا اومدم؟ از کجا میرم؟ سوال فوق العاده ات، فکر کنم جواب بالا داده شده.

   

   

在地球上,只有一部份负面的地球人类,并没有负面的外星智慧生命。千百个接触,都只证实了一条宇宙间的绝对法则:那就是,有能力脱离其星系来到地球的智慧生命,都是爱好和平的。这也是宇宙物种能否离开自己星系的自然淘汰法则,唯有那些能完全控制自己攻击行为的文明才能步入星际文明;其他做不到的文明,待其有能力制造无法逆转之摧毁性攻击武器时,因互相侵略,会陷入自我毁灭的轮回之中。

روی زمین، تنها بخشی از انسان های زمین منفی وجود دارد و هیچ زندگی هوشمند خارجی منفی وجود ندارد. هزاران ارتباط تنها یک قانون کامل در جهان تایید کرده اند: یعنی زندگی هوشمندی که توانایی از کهکشان خود ترک کند و به زمین بیاید، همه عشق صلح است. این همچنین قانون طبیعی از نابود کردن برای این است که گونه‌ها در جهان می‌توانند کهکشان خود را ترک کنند. تنها تمدن‌ها که می‌توانند رفتار حمله‌شان را کاملا کنترل کنند می‌توانند به تمدن‌های ستارگان وارد شوند. تمدن‌های دیگر که نمی‌توانند به این رسیده باشند، به دلیل حمله‌ی خودخواهی که دارند توانایی برای تولید سلاح‌های نابود کننده‌ای غیرقابل توسعه دارند می‌افتند.

一个健康的星球文明,其道德的进步,始终引领科学的进步,道德必须走在科学的前面,精神文明必须引领物质文明,这是宇宙法则之一。精神文明落后于物质文明时,物欲可以毁灭人类个体;道德水平落后于科学水平时,核武器可以毁灭人类整体。现在,地球文明自我毁灭的可能性已经非常大,超过了95%的概率。我们不能再像先前人类一样,重蹈覆辙!

یک تمدن سیاره سلامتی با پیشرفت اخلاقی آن همیشه پیشرفت علم را رهبری می کند. مجازات باید علم را رهبری کند، و تمدن روح باید تمدن ماده را رهبری کند. این یکی از قوانین جهان است. وقتی تمدن روانی پشت تمدن ماده باقی ماند، آرزوهای ماده می توانند انسانها را نابود کند. وقتي سطح اخلاقي پشت سطح علمي ميمونه سلاح هسته اي ميتونه انسانيت رو به کل نابود کنه حالا، احتمال نابودی خودخواهی تمدن زمین بسیار بالاست، با احتمال بیش از ۹۵ درصد. ما نميتونيم همون اشتباه هايي که مردم قبلا انجام دادن رو تکرار کنيم

华父说:“人的大脑里有一个思维方程:宁可玩命也不受欺辱!如果你们每个人都知道每个人的大脑里有这样一个思维方程,你们还会通过战争去统治世界吗?

هوا فو گفت: یک معادله فکری در مغز انسان وجود دارد: بهتر است که زندگی انسان را به خطر بگیرید تا به خطر بگیرید! اگر هر کدام از شما می دانست که این معادله فکری در مغز همه وجود دارد، آیا هنوز از طریق جنگ جهان را حکومت می کنید؟

不会。

نميتونم

我想你们永远都不会。”

فکر نکنم تا حالا

   

   

兼相爱,交相利,四海同,天下一,是人类有史以来,无数先驱的共同使命。

برای دوستی به همدیگر، برای سود به همدیگر، برای متحد کردن چهار دریا، و برای متحد کردن جهان ماموریت مشترک مسابقه های بی شمار در تاریخ انسان است.

伏羲、姜神农、姬轩辕、摩西、以利亚、子墨子、老子、孔子、释迦牟尼、耶稣、穆罕默德、闵采尔、卢梭、拿破仑、巴孛、罗伯特·欧文、马克思、托尔斯泰、欧仁·鲍狄埃、列宁、孙中山、李大钊、陈延年、陈乔年、杨开慧、奥斯特洛夫斯基、白求恩、特斯拉、甘地、爱因斯坦、雷锋、切·格瓦拉、马丁·路德·金、毛泽东、迈克尔·杰克逊、曼德拉等等,他们艰苦奋争,舍生忘死,用自己的血肉之躯,在人间播撒爱的种子,揭示爱的真谛,为人类的和平统一奠基爱路。这一次,也是最后一次,我们是来开花、结果,我们将让爱心充满人间!

Fuxi, Emperor Yan , Emperor Huang, Moses, Elijah, Mo zi, Lao zi, Confucius, Shakyamuni, Jesus, Muhammad, Minzel, Rousseau, Napoleon, The Bab, Robert Owen, Marx, Tolstoy, Eugene Pottier, Lenin, Sun Yat sen, Li Dazhao, Chen Yannian, Chen Qiaonian, Yang Kaihui, Ostrovsky, Norman Bethune, Tesla, Gandhi, Einstein, Lei Feng, Chegwala, Martin Luther King, Mao Zedong, Michael Jackson, Mandela, and so on,They struggle hard, sacrifice their lives and forget death, using their own flesh and blood to sow the seeds of love in the world, revealing the true essence of love, and laying the foundation for the peaceful unity of humanity.This time, and also the last time, we are here to bloom and bear fruit, and we will fill the world with love!

و همچنان به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفریند، و به زبان آفرینماندلا و دیگران سخت تلاش کردند و زندگیشان را قربانی کردند تا دانه‌های عشق در دنیا بذارند و معنی واقعی عشق را نشان دهند و بنیاد برای آفرینش آرامش انسان قرار دهند. اين دفعه، و آخرين دفعه، ما اينجاييم تا گل بزنيم و ميوه گيريم، و دنيا رو با عشق پر خواهيم کرد!

‍我们将用道德引领科学,用爱与威慑,和平统一人类,使本次地球文明,首次有资格步入星际文明。

ما علم را با اخلاقیت رهبری می کنیم، انسان را با عشق و ترس آرامش متحد می کنیم، و این تمدن زمین را برای اولین بار به داخل تمدن ستاره‌های متفاوت مقدر می‌کنیم.

‍世界大同,天下一家;求同存异,爱是唯一。人类和平统一之光,将从东方点亮,辐射四方,直到照亮整个人间。未来的天使人类,将生活在自由、兼爱、欢乐的大同世界里。

متحد جهانی، یک خانواده زیر آسمان، دنبال زمين عادي در حالي که تفاوت ها رو حفظ مي کنيم عشق تنها کسيه نور تکرار آرامش انسانیت از شرق روشن می شود، به همه مسیرها روشن می شود، و تمام دنیای انسان را روشن می کند. فرشته های آینده انسان در دنیای آزادی، عشق جهانی و شادی زندگی می کنند.

在这里,在UFO.net网,我们向全世界期盼和平的人们,吹响集结号角!

اینجا، روی اوفو.net، ما شاخ جمعیت را برای کسانی که در اطراف جهان امیدوارند به صلح صدا می دهیم!

爱,是万物之神;

عشق خدای همه چیز است.

爱,是宇宙之心;

عشق قلب جهان است.

爱,是宇宙中最强大的心之力;

عشق قوی ترین نیروی قلب در جهان است.

爱,是无嫉妒、无条件的给予;

عشق بدون حسد و شرایط دادن است.

爱,是世界大同的钥匙;爱,是万教合一的法门。

عشق کلید واحدی جهان است. عشق راه واحدي بين همه دين است

当你用爱的眼光看这个世界,你会发现这个世界很美,很美。

وقتی با چشم عشق به دنیا نگاه کنید، می فهمید دنیا زیبا و زیبا است.

爱的文明,是星球文明跃升到星际文明的必要条件和最基本的宇宙法则。在星际文明中,没有丛林法则,更没有黑暗森林法则。和谐互爱,是宇宙文明中真正的智慧,最高的智慧,最高级的逻辑思维。

تمدن عشق یک شرایط لازم است و قانون اساسی اساسی برای تمدن سیاره است تا به تمدن ستارگان برسد. در تمدن های بین ستارگان، قانون جنگل وجود ندارد، بذارید قانون جنگل تاریک را بذارید. عشق مشترک مشترک دانش واقعی، دانش بالاترین و بالاترین سطح فکری منطقی در تمدن جهان است.

因为人类统一后的非暴力,地球文明迈入爱的文明,星际文明(更高科学系)将解除对地球人类探索宇宙智慧生命的屏障,并获得父文明的公开访问,父文明用科学方法克隆再生的地球不同时期的先驱们,也会在适当时候一起回归,并授予我们超前科技,以实现人类梦寐以求的、全民资产阶级的、高级共产主义社会---天使人类乐园社会。

به خاطر ناخشونت متحد انسان، تمدن زمین به یک تمدن عشق وارد شده است، و تمدن متحد ستارگان (بخش علم بالاتر) محدوده‌ی تحقیق زندگی هوشمند در جهان توسط انسان‌های روی زمین را بالا می‌برند، و دسترسی عمومی به تمدن‌های والدین می‌گیرند. مسابقه‌ای از مدت‌های مختلف زمینی که توسط تمدن‌های والدین با استفاده از روش‌های علمی با استفاده از روش‌های علمی، همچنین در زمان مناسب به هم برمی‌گردند و تکنولوژی پیشرفته‌ای به ما می‌دهند تا به جامعه‌ی

   

   

我可以坦然地告诉阁下:人类科学、文化的发展,仅仅是一个方面的事迹。在未来的数年里,人类将发生最大的一件事就是:世界终于和平统一了!但具体在哪一年?哪一月?我不能告诉阁下,只有华父知道‍。‍

راستش می‌تونم بهتون بگم که توسعه علم و فرهنگ انسان فقط یک قسمت داستان است. بزرگترین چیزی که در سال های آینده برای انسان اتفاق خواهد افتاد این است که دنیا بالاخره به صلح متحد خواهد شد! اما در کدوم سال خاص؟ کدوم ماه؟ نميتونم به عاليجناب بگم فقط پدر هوا ميدونه .

人类和平统一的三个步骤:艺术、金融、政治的和平统一。数千年来,人类社会走向统一的历程,艰苦卓绝,呕心沥血。实现真正的统一,却是快速而和平,甚至是在一天之内完成!阁下,是不是有点像一个游戏。

سه قدم برای بازگرداندن آرامش انسانیت هماهنگ آرامش هنر، مالی و سیاست است. در طول هزاران سال، فرایند جامعه انسانی که به سمت متحدی حرکت می کند، سخت و دردناک است. برای رسیدن یک واحد واقعی این است که سریع و آرامش به آن رسیده، حتی در یک روز! قربان، يکم شبيه بازي هست

在未来数年,趋向融合统一的发展中,人类将经历数次卓尔不凡的革新:

در سال های آینده، وقتی ما به سمت متحدی و متحدی حرکت می کنیم، انسان چند نوآوری فوق العاده انجام می دهد

经济方面,可以抓住两个大的难关:工业自动化;农业工厂化。

در مورد اقتصادی، دو چالش بزرگ می تواند حل شود: اتوماتیک صنعتی; صنعتی کشاورزی.

教育方面,小学学科教育占90%,创造力培养占10%;初中各占50%;高中学科教育占10%,创造力培养占90%;大学起,进入快乐的、全面的研究性学习,创造力的培养和开发;大学生以上分为研究级,研究1、2、3级(硕士)研究4、5、6级(博士),从而使专业分得更多,更细、更广,10000个专业社会都不嫌多。

در مورد تحصیل، تحصیل عنوان مدرسه اولیه ۹۰ درصد حساب می‌کند، در حالی که تحصیل خلاقیت ۱۰ درصد حساب می‌کند. پنجاه درصد هر یک در دبیرستان جوان است. تحصیل تحصیل دبیرستان ۱۰ درصد است، در حالی که تولید خلاقیت ۹۰ درصد است. از دانشگاه شروع می‌شود، به آموزش تحقیقات بسیار شادی و کامل وارد می‌شوند، فرهنگ و توسعه خلاقیت می‌شوند. دانشجویان دانشجویان و بالا به سطح تحقیقات، سطح تحقیقات ۱، ۲ و ۳ (استاد) تقسیم می‌شوند، و سطح تحقیقات ۴، ۵ و ۶ (دکتر) بنابراین بزرگان را متفاوت، جزئیات و گسترده‌تر می‌سازند، با ۱۰۰۰ ماجرا که برای جامعه زیادی نیستند.

管理方面,实现崭新的社会细分化管理。科学的文明,科学的创造,科学的欢乐,科学的美,也需要科学的管理。高科技更需要严格、严谨地管理。慎重!慎重!倍加慎重!否则,正像人类的先前文明一样,一个5岁孩子都有可能核毁灭这颗美丽星球的文明!甚至影响到其它太阳系的安全!

در مورد مدیریت، یک مدیریت جدید جدیدی از بخش اجتماعی به دست یافت. تمدن، آفرینش، لذت و زیبایی علم نیاز به مدیریت علمی است. تکنولوژی بالا نیاز به مدیریت سخت و سخت است. مواظب باش مواظب باش بيشتر مراقب باش در غیر این صورت، درست مثل تمدن های قبلی از انسان، حتی یک بچه پنج ساله ممکن است تمدن این سیاره زیبا را نابود کند! حتي تحت تاثير امنيت ديگران سيستم خورشيد

军事方面,在各行业和政府层面,因为天使人类的大量觉醒,各国军队将逐步化身治安警察和警察部队。人类统一后,作为国家暴力机关的军队,将淡出人类社会。

در مورد کارهای نظامی، در سطح صنعت مختلف و دولت، به دلیل بیداری وسیع از مردم فرشته، ارتش کشورهای مختلف به سرعت به پلیس امنیت و نیروهای پلیس تغییر می دهند. بعد از اتحادیه انسان، ارتش، به عنوان یک organ خشونت از دولت، از جامعه انسان خارج خواهد شد.

法制方面,应渗透到5岁以上的人身上。小学起,学校须配防暴学警,这是未来学校的规范。因为,幼小心灵的发育,已经决定了成长。

در مورد سیستم قانونی، باید به افراد ۵ ساله و بالا تغییر داده شود. از مدرسه اولیه، مدرسه ها باید با افسران پلیس شورش آماده شده باشند، که برای مدرسه های آینده استاندارد است. چون توسعه ذهن جوان قبلاً رشد را تصمیم می دهد.

   

   

地球统一后,佛教、基督教、伊斯兰教等完成使命,将逐渐淡出人们视野,所有宗教将回归她的源头:兼爱,无差别的爱!回归田园,回归自然,回归科学!释迦牟尼、耶稣、穆罕默德等先知的思想,将成为新人类道德的底线和起点。高僧、神父、阿訇用其一生都在探索的真理,将在小学作为孩子们爱的启蒙教育。

بعد از اتحادیه زمین، Buddhism، مسیحیت، اسلام و دین دیگر از دیدگان مردم به تخفیف تبدیل می شوند، و همه دین به منبع خود برمی گردند: عشق جهانی، عشق جهانی، عشق جهانی! برگرديد به محل، برگرديد به طبيعت، برگرديد به علم! فکرهای پیامبران مثل شاکیمونی، عیسی و محمد، پایین خط و نقطه‌ی اخلاقیت جدید انسان خواهند شد. راهب‌های بزرگ، کشیشان و ایمام‌ها از حقیقت استفاده می‌کنند که در طول عمرشان کشف می‌کنند تا به بچه‌ها آموزش عشق و روشنایی در مدرسه اولیه بدهند.

科学是发展的,不能迷信已有的理论,不能用已有的理论来否定不在现有理论体系之內的东西。统一后,人类只信仰科学,科学成为唯一的宗教,因为,父文明正是运用科学方法,依自己的形象创造了人类和地球上一切生命。

علم یک فرایند توسعه است، ما نمی‌توانیم به کور بر تئوری‌های موجود اعتماد کنیم، و نمی‌توانیم از تئوری‌های موجود استفاده کنیم تا چیزهایی را که در سیستم نظریه‌ی موجود نیستند منحرف کنیم. بعد از اتحاد، انسان فقط به علم اعتقاد داشت، که تنها دین تبدیل شد، چون از طریق استفاده از روش علمی بود که پدر سیvilizacija انسان و تمام زندگی روی زمین در تصویر خودش ساخت.

统一后,父文明将给人类带来崭新的科学、文化、艺术和崭新的道德伦理…。

بعد از اتحادیه، تمدن پدرش علم، فرهنگ، هنر و اخلاق اخلاقی جدید را به انسان می آورد.

人类将创立、发展一门全新的电算精细数学,计算宏观、微观世界物质的运动轨迹和生命生长轨迹的数学--《π系数学》,及其宏伟的物理展现--《碳场物理》。

انسان یک سیستم ریاضی جدید به نام "ریاضی سری π" ایجاد می‌کند و توسعه می‌کند که مسیر حرکت ماده و مسیر رشد زندگی در دنیاهای ماکرو و میکرو را محاسبه می‌کند، و نمایش فیزیکی بزرگی آن «فیزیک زمینی کربن».

π系数学、碳场能、负引力等技术运用在太空方面,将使飞行器远近距离的飞行切换自如,轨迹精确,能源充足;运用在生物方面,人们可以改变生物的生长轨迹、生长方程,并可以掌握简单的动物设计、植物设计。

کاربرد ریاضیات سری π، انرژی زمینه کربن، جاذبه منفی و دیگر تکنولوژی های فضا را اجازه می دهد که سفینه های فضایی بین فاصله های طولانی و کوتاه تغییر دهند، با مسیرهای دقیق و انرژی کافی. در زمینه زیست‌شناسی، مردم می‌توانند مسیر رشد و تفاوت رشد و تفاوت ساده‌های موجودات را تغییر دهند، و طراحی موجودات ساده و طراحی گیاهان را استوار دهند.

随着碳场物理的进步,人们可以改变元素的原子量(即新元素)。阁下可以想一想:用几个小原子核去合成一个大原子核,甚至让点石成金的寓言成为真实,那将是怎样一个灿烂、辉煌的世界…。

با پیشرفت فیزیک زمینه کربن، مردم می توانند وزن اتمی از عناصر تغییر دهند (یعنی عناصر جدید). می‌توانید درباره آن فکر کنید: از استفاده از چند nuclei atomic کوچک برای ساختن یک nuclei atomic بزرگ، حتی افسانه‌ای که سنگ را به طلا تبدیل می‌کند، درست می‌شود، چه دنیای شگفت‌انگیز و بزرگ است.

统一后,人类将获得大量的生命、能源等方面超前科技,包括多种绝症疾病根治、器官培育移植、手术重获超长寿命、大脑学习用化学教育、思维传感技术、清洁的自由能源、空天穿梭飞船等等‍ ‍。‍‍‍

بعد از اتحادیه، انسان به اندازه کافی از تکنولوژی پیشرفته در زندگی، انرژی و بقیه نقطه های دیگر دریافت خواهد کرد، شامل درمان بیماری های مختلف غیرقابل توجه، کشاورزی organ ها و تغییرات، جراحی برای بازیافت زندگی طولانی، تحصیل شیمیایی برای یادگیری مغز، تکنولوژی حس ذهنی، انرژی آزاد،   ...

艺术是人类和平统一的起点,也是终点。艺术的沟通,没有语言分裂,没有歧视和垄断,更没有暴力和战争。它是爱与爱、心与心的碰撞,是情与情、手与手的相连。

هنر هم نقطه آغاز و پایان برای بازگشت آرامش انسان است. ارتباط هنر از تقسیم زبان، اختلاف، یک فرد، خشونت و جنگ آزاد است. این اتفاق عشق و عشق، قلب و قلب، ارتباط احساسات و دست است.

统一后,人类将实行新的婚姻制度,愿意拥护现行婚姻制度的持A卡,愿意自由婚姻的持B卡,愿意独身的持C卡。未来人类道德标准,是对生命的绝对尊重,对自由意志的尊重,支持人性解放,崇尚一切非暴力(正当防卫除外)。

بعد از اتحاد، انسان یک سیستم ازدواج جدید را اجرای می کنند. کسانی که حاضرند از سیستم ازدواج فعلی حمایت کنند، یک کارت دارند، کسانی که حاضرند ازدواج کنند، یک کارت B را دارند، و کسانی که حاضرند تنها باشند، یک کارت C را دارند. استانداردهای اخلاقی برای انسان آینده احترام کامل برای زندگی، احترام به اراده آزادی، حمایت به آزادی انسان، و احترام برای همه ناخشونت (به جز دفاع قابل توافق).

统一后的人类社会,我们形象地称为天使人类社会。世界政府将销毁全世界的核武器。去除三大暴力:国家暴力,司法暴力,犯罪暴力。处置犯罪,是用爱与威慑,而不是杀戮。

جامعه انسان متحده به عنوان جامعه انسان فرشته‌ای نامیده می‌شود. دولت جهان سلاح هسته اي رو در جهان نابود ميکنه سه فرم بزرگ خشونت را از دست بده: خشونت دولتی، خشونت دادگاهی و خشونت جنایتی. معامله با جرم نیاز به عشق و ترس است، نه کشتن.

华父说:“一个人的生命比全人类更重要。执行死刑的人与被执行死刑的人,犯有同样的罪。”

هوا فو گفت: زندگی یک نفر مهمتر از همه انسان است. کسانی که اعدام می شوند و کسانی که اعدام می شوند گناهکارند از همان جنایت.

   

   

统一后的蓝星政府,既爱强者,也爱弱者;既爱富人,也爱穷人,奉行一切为人民服务。人民至上,生命至上。实行天才政治和人民民主制度,科学管理世界政府。

دولت ستاره آبي متحده هم قوي و ضعيف رو دوست داره از ثروتمندان و فقیران عشق دارید و اصل خدمت مردم را در همه چیز نگه دارید. اول مردم، اول زندگی سیاست نابغه و سیستم دموکراتیک مردم را اجرا کنید و به طور علمی دولت جهان را مدیریت کنید.

每个公民持有A、B两卡。A卡是社会福利保障卡。孩子从降生到死亡,终生享用全面免费医疗、免费教育、免费衣食住行,但不提供奢侈品和贵重物品。B卡是个人劳动所得的财富和荣誉。可以用来购买奢侈品,贵重物品,和一些美感度、欢乐度很高的物品,以及享受极高品质文化生活的支出。

هر شهروند دو تا کارت داره A و B کارت يه کارت امنيتي اجتماعي است از تولد به مرگ، بچه ها از مراقبت پزشکی آزاد، آموزش آزاد و لباس آزاد لذت می برند، غذا، خانه، و انتقال در طول عمرشان، ولی کالای لذت و وسایل ارزشمندی در طول زندگی خود نمی برند. کارت B مال و افتخار است که توسط کارهای شخصی به دست آورده شده است. می‌تواند برای خریدن کالاهای لوکس، کالاهای ارزشمند و کالاهای با کیفیت استیتیک و شادمان استفاده شود، همچنین هزینه برای لذت بردن زندگی فرهنگی با کیفیت بالا.

统一的蓝星社会,不信鬼神,只信仰人的才能,并将逐步废除专利权、版权制度。发明创造、财富创新者,政府将给予更高荣誉度。财富已不是人类追求的热点,而荣誉将是人类追求的最高点。

یک جامعه ستاره آبی متحده که به روح و خدایان اعتقاد ندارد، فقط به استعداد انسان اعتقاد دارد، و به تدریج سیستم‌های patent و copyright نابود می‌کند. سرمایه‌گذاران و نوآورندگان اموال توسط دولت افتخار بیشتری داده می‌شوند. ثروت دیگه دنبال انسان گرم نیست و افتخار بزرگترین دنبال انسان خواهد بود.

一种新型的文化将产生,那就是人类的荣誉文化。由于人类已经满足华丽的衣食住行,人类文明将转入一个非常富有诗意的文明阶段,这种别有诗意的文明在词典里被定义为荣誉文化。

یک نوع جدید فرهنگ بیرون می آید، که فرهنگ افتخار انسان است. به دلیل فراوانی لباس‌های لوکس، غذا، خانه‌ها و انتقال، تمدن انسان به یک مرحله‌ی بسیار شاعری وارد می‌شود، که به عنوان فرهنگ افتخار در لغوی تعریف می‌شود.

美的创造,美的道德,美的艺术,将给人类带来无比的欢乐,并成为荣誉中的尊者。高档社会资源分配,按荣誉分配,金钱不能买到荣誉,更不能买到荣誉品。

آفرینش زیبایی، اخلاقیت زیبایی و هنر زیبایی به انسان خوشبختی بزرگ خواهد آورد و یک تصویر احترام به افتخار خواهد شد. تقسیم منابع اجتماعی بالا بر اساس افتخار است، و پول نمی تواند افتخار را خرید، بذار محصولات افتخار را بذارید.

创造度+道德度+欢乐度=荣誉度。

آفرینش+اخلاقیت+شادی=افتخار.

荣誉分配:按荣誉积分而来,荣誉积分的高低决定荣誉分配的价值,即对应的荣誉品。有关荣誉分配以后将有一部相关的法律进行管理。

تقسیم افتخار: آن بر نقطه های افتخار بنیاد دارد، و ارزش تقسیم افتخار با سطح نقطه های افتخار، یعنی محصولات افتخار هماهنگ مقرر می شود. بعد از تقسيم افتخار، قانون مربوط به مديريتش خواهد بود.

欢乐的人类,灿烂的人类,来自人类自身的发明和创造。

انسانیت شادی، انسانیت باهوش، از اختراع و آفرینش خودش انسانیت می آید.

亲爱的人们,

مردم عزيزم

亲爱的诸王领袖,

رهبران عزيز پادشاهان

亲爱的马云、马斯克诸位精英,

الیتین عزیز جک ماه و الون ماسک

亲爱的LV、爱马仕、劳斯莱斯粉丝们,

طرفداران عزيز لV، هرمز و رولز رويس

您们期望获得更高的、至尊的荣誉积分吗?

آیا انتظار دارید که نقطه‌های بزرگتری و افتخار بزرگتری داشته باشید؟

来吧,来吧,回家吧!愿欢乐和美,与我们同在!

زود باش، زود باش، برو خونه! شايد شاد و زيبايي با ما باشه

祝愿人类早日拥有和平!祝福人类早日成为天使人类!

به زودي اميدوار بشريت صلح بشه اميدوارم بشريت به زودي فرشته بشه

......

...

2024.01.01   飞碟网UFO.net      紫微团队

۱ ژانویه ۲۰۱۴ تیم مایکروی پوستی UFO.net

   

   

因为爱,一直在给予;

به خاطر عشق، همیشه دادن

因为理想 ,一直在努力。

به خاطر ايده‌هام، من سخت کار مي‌کردم.

朝天门码头,

"چاوتيمن پير"

等您上船。

منتظر اينه که سوار کشتي بشي

我们 一直都在,

ما همیشه اینجا بودیم،

您们 一定会来。

قطعاً مياي

亲爱的,我们

عزيزم، ما

同甘共苦,风雨同路。

ما شادمانی و اندوهگینی را شریک می‌کنیم و با هم در طوفان می‌رویم.

闻道华父,人类可赎。

وقتي اينو شنيديم، پدر هوا، انسان ها قابل تغيير دادن

天幕必将开启!

قطعاً آسمان باز خواهد شد!

天空之城必将再来!

شهر آسمان قطعاً دوباره خواهد آمد!

...

2024.07.01   飞碟网UFO.net      紫微团队

اولین جولای ۲۰۱۴ تیم مایکروی پوستی UFO.net

   

   

Tel:(86) 15827446901   18883006576

Tel: (86) 15827446901 ‌18883006576

E-mail:a.gan@yeah.net   3644816726@qq.com    2124162@qq.com

E-mail: a.gan@yeah.net . 3644816726@qq.com . 2124162@qq.com


UFO.net--来自外星文明的讯息

UFO.net--پیغام از تمدن های ستارگان

UFO.net飞碟网,一个属于全人类的网站,是父文明与子文明的纽带,也是地球文明步入星际文明的起点,一个全心全意为全人类服务的网站,UFO.net可能拥有地球文明发展需要的超前科技和超前文化。

UFO.net یک وبسایت متعلق به تمام انسانها است که به عنوان ارتباطی بین تمدن پدر و مادر و کودکان خدمت می‌کند، و همچنین نقطه‌ی شروع برای تمدن زمین به داخل تمدن ستاره‌ها وارد می‌شود. این وبسایت ویژه‌ای است که به طور کامل خدمت تمام انسانها می‌شود، و UFO.net ممکن است تکنولوژی پیشرفته و تکنولوژی‌های پاره‌ای که نیاز دارد

‍人类文明已经走到生死存亡的十字路口!一念飞跃,一念毁灭!自助者,天助之!自弃者,天弃之!

تمدن انسان به يه رد راه زندگي و مرگ رسيده يه فکري پريده، يه فکري نابودي كسانى كه خود را يارى مى‌كنند، از آسمان يارى مى‌كنند. کسانی که خود را ترک می‌کنند، آسمان آنان را ترک می‌کند!

‍现在,我们向全世界渴望和平的人类,吹响集结号角!集结广告和发展资金!展现超前科技和超前文化!

حالا ما شاخ جمعيت رو به انسانيت صدا مي کنيم که دنبال صلح دنيا مي خواد پول reklaم و توسعه رو جمع کن نشون دادن تکنولوژي پيشرفته و فرهنگ پيشرفته

如您所料,这是救赎!也是考验!作为回报,我们唯一可做的,就是为亲爱的您,投放UFO.net的全球广告,在现在和未来的蓝星社会,永久展示您的荣耀和荣誉积分!‍

همونطور که انتظار داشتي، اين نجات است! اين هم يه آزمايشه به عنوان پاداش، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که برای شما عزیزمون UFO.net را در جهان آشکار کنیم، جاودانه نشان دهید که نقطه‌های بزرگی و افتخار شما در جامعه‌ی جامعه‌ی جامعه‌ی آبی و آینده‌ای است! .

‍《致人类》是道德经、佛经、圣经、古兰经的新篇与延续!凡主动传播者,都是醒来的天使人类,都是父文明的优秀孩子,都将获得崇高的荣耀和荣誉积分!

برای انسان یک کتاب جدید و ادامه دادن تائو تچینگ است، کتاب های بودستان، انجیل و قرآن! همه پراکنده های فعالی فرشته ها و انسانها بیدار شدند، فرزندان عالی از تمدن پدر، و نقطه های بزرگی و افتخار را دریافت می کنند!

‍华父说:“UFO.net是人类文明最后的灯塔!”

هوا فو گفت، "UFO.net آخرین سازمان تمدن انسان است

‍本文可能已是父母指引孩子,父文明引导子文明,执行《天使人类和平统一计划》所能表达的终极文字!

این مقاله ممکن است از قبل متن نهایی باشد که پدر و مادر به فرزندان خود راهنمایی می کنند، تمدن پدر به فرزندان فرزندان را راهنمایی می کند، و عملیات برنامه‌ی تهیه‌سازی انسان صلح می‌کند.

向 因战争而逝去的人们致哀!

بر كسانى كه به سبب جنگ گذشته‌اند ناراحت شوند.

向 为和平而奋争的人们致敬!

به کسانی که جهاد می‌کنند، سلام می‌کنید!

2024.04.01   飞碟网UFO.net    紫微团队

2024.04.01 UFO.net

   

   

动善时。上善治水。大器免成。

و چون به كارهاى نيك رسد، با اداره آب خوب باش وسايل بزرگ آزاد است.

谨记于心,勤而行之。

آن را در قلب خود ياد كن و كار كن.

人类共勉。

انسان ها با هم تشویق می کنند.

征集

پایین

1、飞碟网UFO.net的LOGO图标,简洁清晰,色彩分明。

۱. الگو الگو از UFO.net با رنگ مختلف ساده و پاکیزه است.

2、本文不同语种的人工翻译文。

۲. این مقاله به دستی به زبانهای مختلف ترجمه می شود.

3、采用网站文字制作10-120秒的短视频;首页,页面设计。唯美风格,不含民族、宗教、政治、‍神秘色彩。‍

۳. با استفاده از متن وبسایت ویدئو کوتاه از ۱۰-۲۰۰ ثانیه ایجاد کنید; صفحه خونه، طراحي صفحه استثنای استثنایی، بدون عناصر قومی، مذهبی، سیاسی یا معمولی. .

热心参与的网友或志愿者,将获赠UFO.net的1000-10000荣誉积分。‍本站全部文字,放弃版权,敬请传播。谢谢!‍

اجتماع اجتماعی یا داوطلب داوطلب‌کننده‌ای که شرکت می‌کنند، 1000-10000 نقطه افتخار از UFO.net دریافت می‌کنند. همه‌ی متن‌های این وب‌سایت‌ها حقوق کاپیتاری هستند و با این توسط تقسیم می‌شوند. ممنون .